ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล หวย จะเป็นบุคลากรหญิงของสํานักงาน ฯ และก็ข้าราชการหญิงจากหน่วยงานข้างนอกที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัล กรรมวิธีโดย

1. คนที่ทําหน้าที่หมุนวงล้อจะหมุนโดยใช้มือสลับกัน ขวา – ซ้าย และก็เมื่อหมุนรางวัลกาลครั้งหนึ่งแล้ว จะขยับเลื่อนตําแหน่งไปที่วงล้อหลักต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าว วงล้อจะถูกหมุนสลับ ขวา – ซ้าย ทุกหนของการออกรางวัล

2. วงล้อจะถูกหมุนไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 5 รอบต่อครั้ง รวมทั้งเมื่อวงล้อหยุดหมุน เลข หวย ที่ปรากฏในกรอบสีแดงจะสำเร็จของขวัญ โดยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipick ใช้สําหรับออกรางวัลที่ 2 แล้วก็ 3 มีเครื่องออกรางวัล 1 ชุด (6หลัก) รวมทั้งลูก

ปิงปองเลข จํานวน 12 ชุด ซึ่งจะเลือกใช้ลูกปิงปองเลขลำดับเพียงแค่ 6 ชุดเพียงแค่นั้น เนื่องด้วยการออกรางวัลลอตเตอรี่มีเพียงแต่ 6 หลัก

ลักษณะเครื่องออกรางวัล อัตโนมัติ Multipick หวย

– ใช้ระบบกระแสลม เป่าลมเพื่อลูกปิงปองเลขลำดับคละกัน

– ลูกปิงปองแต่ละชุด จะมีเลข 0 – 9 กํากับ โดยลำดับที่เดียวกันจะมีสีเดียวกัน และก็ลำดับที่ 0 – 9 จะมีสีไม่ซ้ำกัน

– ก่อนทําการออกรางวัล หวย จะนําลูกปิงปองในแต่ละชุด ใส่ลงในช่องเครื่องอัตโนมัติ Multipick ของแต่ละหลัก

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล หวย จะเป็นประธานกรรมการที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัลในงวดนั้นๆโดย ประธานกรรมการจะเป็นผู้กดปุ่มสัญญาณเพื่อทําการออกรางวัล โดยปุ่มสัญญาณจะมีลำดับที่ 1 – 3 เลข 1 เริ่มการออกรางวัล ลำดับที่ 2 เครื่องทํางานโดยระบบลมจะเป่าลมให้ลูกปิงปองข้างในแต่ละหลักคละกัน เลข 3 ลมจะดันลูกปิงปองลูกใดลูกหนึ่งขึ้นมาบนกรวยข้างบนของเครื่องออกรางวับอัตโนมัติเพื่อได้ผลของขวัญ แล้วก็เครื่องออกรางวับอัตโนมัติจะใช้สําหรับการออกรางวัลในห้องออกรางวัลสํานักงานลอตเตอรี่แค่นั้น ส่วนการออกรางวัลสลากเดินทางจะใช้วงล้อสำหรับเพื่อการออกรางวัลแทน

เครื่องไม้เครื่องมือลาดกระบัง 6

เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการออกรางวัล หวย เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว แล้วก็รางวัลที่ 1 มีจํานวน 7 ชุด รวมทั้งลูกฟุตบอลลำดับที่มีจํานวน 6 ชุด

ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ลาดกระบัง 6

– เครื่องไม้เครื่องมือลาดกระบัง 6 ข้างหน้ารวมทั้งข้างๆโปร่งใส ข้างหลังทึบแสง ด้านในมีแกนพลาสติกใสสําหรับคละลูกฟุตบอลเลข ข้างๆมีด้ามจับแบบเป็นๆแบบคันชู สําหรับให้ผู้ตัดสินออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ ชูคันชู เพื่อลูกฟุตบอลตกลงมาในที่รองรับข้างหน้า ฐานของวัสดุอุปกรณ์กำหนดเลขลำดับหลักที่ 1 – 6 เว้นเครื่องไม้เครื่องมือหลักกึ่งกลาง ไม่มีหลายเลขกํากับ ซึ่งจะใช้เฉพาะการออกรางวัลที่ 1

– ลูกฟุตบอลเลขมีลักษณะข้างหน้าทึบแสง แล้วก็ข้างหลังโปร่งใส แต่ละลูกจะมีลำดับที่กํากับทั้งยัง 2 ด้าน ลูกฟุตบอลแต่ละชุดมีลำดับที่ 0 – 9 จํานวน 10 เลขลำดับจะใส่อยู่ในตลับพลาสติกทึบแสง

บอลสีแทนตําแหน่งรางวัล

หวยหวย

ใช้แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 – 5 โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสี่ยงจับบอลสีว่าจะเริ่มทําการออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ ใดเรียงลําดับก่อนหรือหลัง มีจํานวน 4 สี ดังต่อไปนี้

สีเหลือง แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 มีจํานวน 5 รางวัล
สีชมพู แทนตําแหน่งรางวัลที่ 3 มีจํานวน 10 รางวัล
สีเขียว แทนตําแหน่งรางวัลที่ 4 มีจํานวน 50 รางวัล
สีน้ําเงิน แทนตําแหน่งรางวัลที่ 5 มีจํานวน 100 รางวัล

โดยลูกยางลำดับที่ แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ จะใช้สําหรับให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับ มี 2 ชุด มี ชุดที่ 1 ใช้สําหรับเสี่ยงหลักออกรางวัล มีจํานวน 6 ลูก มี เลขลำดับ 1 – 6 ชุดที่ 2 ใช้สําหรับเสี่ยงลำดับที่ผู้ตัดสินออกรางวัล เพื่อขึ้นไปออกรางวัลด้วยเครื่องใช้ไม้สอย ลาดกระบัง 6 มีลำดับที่ 1 – 9 โดยสำหรับเพื่อการออกรางวัลจะมีผู้ตัดสินเพียงแค่ 6 ท่านขึ้นไปทําหน้าที่ออกรางวัล

อัตราทดแทนการเช็ดกรางวัล

สลากกินแบ่ง 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับๆละ 80 บาท ถ้าเกิดจําหน่ายหมดกําคราวดเงินรางวัลต่อชุด ดังต่อไปนี้ โดยเริ่มใช้แต่งตั้งวดวันที่ 1

ก.ย. พุทธศักราช2560

รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัลๆละ 6,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จํานวน 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 จํานวน 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4 จํานวน 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5 จํานวน 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
รางวัลข้างๆรางวัลอันดับที่หนึ่ง จํานวน 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จํานวน 10,000 รางวัลๆละ 2,000 บาท
สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท

กรัม เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลาก แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ ฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ
ข. ถ้าเกิดสลากจําหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆจำต้องน้อยลงตามส่วน
ค. ผู้ถูกล็อตเตอรี่โปรดไปขอรับรางวัลด้านใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัลสลาก ถ้าพ้นกําทีดจะนําส่งรายได้แผ่นดิน
ง. ผู้ขอรับเงินรางวัลจะต้องชําระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทของเงินรางวัล ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท

ในกรรมวิธีที่คนหนึ่งคน ต้องการจะทำความเข้าใจการเล่น แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ จำเป็นต้องผ่านการเรียนรู้ถึงกรรมวิธีการในแต่ละขั้นตอนโดยตลอด รวมทั้งในแต่ละขั้นก็มีเงื่อนไขสําคัญทําให้กำเนิดความก้าวหน้าไปสู่ลำดับต่อไป เมื่อคุณเริ่มไปสู่โลกของนักเล่นสลากกินแบ่ง ด้วยจุดหมายอะไรก็ตามแม้กระนั้นส่วนมากเป็นความมุ่งหวังของการลุ้นโชค คุณจึงควรศึกษากฎข้อตกลงของการเล่นลอตเตอรี่แต่ละชนิด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อการตกลงใจ การเสาะหาเลขเด็ด สูตรคํานวที่งวดต่องวด สถิติลอตเตอรี่ย้อนไป และก็ยังรวมทั้งการครูดต้นไม้การขอลอตเตอรี่จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นำไปซึ่งแนวทางการของการตัดสินใจเลือกเลขที่อยากในขั้นตอนสุดท้าย นักเล่นสลากกินแบ่ง เว็บไซต์แห่งนี้ ส่วนมากนั้น พวกเขาผ่านการทดสอบในหลายแนวทางจนกว่ามีความมั่นใจและความเชื่อมั่นได้รับการยืนยันด้วยตัวเองแล้วว่าสำเร็จ เป็นทําให้พวกเขาถูกรางวัล ตราบจนกระทั่งเค้าเหล่านั้นต่างมีแนวทางการเล่นเป็นของตนเอง และก็เมื่อเปลี่ยนเป็นคนเล่น สลากกินแบ่ง ก็จําเป็นควรมีคําชี้แจงที่มองมีเหตุผล ที่จะทําให้สามารถดํารงอยู่ในโลกของคนเล่นลอตเตอรี่ถัดไปนั้นเอง